Motyw: szkoła - cytaty


Szkoła to miejsce, w którym zaczynamy tracić naszą własną osobowość.

autor: Michel Tournier


Nie jest dobrze, gdy nauczycielami są ludzie uformowani przez epoki będące przedmiotem nauczania.

autor: Autor nieznany


Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez.

autor: Julian Tuwim


Most people tire of a lecture in ten minutes,
clever people can do it in five

większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.

autor: Autor nieznany


Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem.

autor: Alfred de Musset


Every complaints of his memory and no one complaints of his judgment

każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.

autor: Autor nieznany


Examinations are formidable even for the best prepared,
for the greatest fool can ask more than the wisest man can answer

egzaminy są okropne nawet dla najlepiej przygotowanych,
gdyż największy głupiec może zadać pytanie, na które
naj

autor: Autor nieznany


Education: that which discloses to the wise
and disguises from the foolish their lack of understanding

wykształcenie: odsłania przed mądrymi,
a ukrywa przed głupimi niedoskonałości ich rozumu.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -