władza/polityka - cytaty

Motyw: władza/polityka - cytaty


Jak długo [...] miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej [...], tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało.

autor: Platon


Upadająca klasa, jak starzec,
traci zdolność rozróżniania, co ważne, a co błahe.

autor: Autor nieznany


Każda dyktatura ma tylko jeden cel: utrwalanie swej władzy.

autor: Autor nieznany


Wystarczy dać komuś nieco więcej swobody,
a zaraz zacznie krępować innych.

autor: Autor nieznany


Vis maior

siła wyższa.

autor: Autor nieznany


Where it is duty to worship the sun,
it is a crime to examine the laws of heat

tam, gdzie obowiązkiem jest czcić słońce,
badanie praw ciepła jest przestępstwem.

autor: Autor nieznany


Nie każde bezprawie można naprawić, lecz każde prawo można zepsuć.

autor: Autor nieznany


Źle, gdy woźnica nie może zapamiętać,
że lejce są ważniejsze od bata.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -