Motyw: władza/polityka - cytaty


Łatwo jest dać komuś cesarstwo, lecz trudno znaleźć kogoś, kto naprawdę na nie zasłużył.

autor: Mencjusz


Polityk jest jak pies, który drapie się tam,
gdzie go wcale nie swędzi.

autor: Ngame Buka


Polityka nie jest nauką ścisłą.

autor: Otto von Bismarck


Tylko ten, kto nauczył się słuchać, może potem również rozkazywać.

autor: Paul von Hindenburg


Kara zesłania nigdy nie odmieniła królów.

autor: Pierre Beranger


Gdzie wszyscy władną, gdzie jeden nie rządzi.
Który ma w mocy kaźni i nagrody,
Tam rządu nie masz, tam każdy pobłądzi,
Tam rozerwanie i nastąpią szkody.

autor: Piotr Kochanowski


Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.

autor: Platon


Od głowy ryba cuchnie.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -