Motyw: władza/polityka - cytaty


Potęga jednego w Rzeczpospolitej nieznośna.

autor: Przysłowie


The greater the power, the more dangerous its abuse

im większa władza, tym groźniejsze jej nadużycie.

autor: Autor nieznany


Kiedy w polityce mądrzejszy ustępuje, popełnia nie tylko głupstwo, lecz i zbrodnię.

autor: Autor nieznany


An honest minister asks what recommends a man, a corrupt one, who

uczciwy minister pyta, co rekomenduje człowieka, skorumpowany, kto.

autor: Autor nieznany


Rex regnat, sed non gubernat

król panuje, ale nie rządzi.

autor: Autor nieznany


Kto nie nauczył się na serio traktować zabawy, nie będzie szanował prawa

autor: Andrzej Glas


W polityce jest czasem jak w gramatyce:
błąd, który popełniają wszyscy,
zostaje w końcu uznany za zasadę.

autor: Andr Malraux


Prawo może być obyczajem równie dobrze co i żandarmem.

autor: Antoine de Saint - Exupry


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -