władza/polityka - cytaty

Motyw: władza/polityka - cytaty


Polityka zagraniczna to turystyka na koszt państwa.

autor: Pierre Acon


Wielkie to rzemiosło ludzie rządzić: a jakoż je umieć ma ten, który się go nie uczył?

autor: Piotr Skarga


U białych głów pospolite, że rade wiele rządzą.

autor: Przysłowie


Zrób chłopa królem? to on na sobie kobiałkę poniesie.

autor: Przysłowie


Racja mocniejszego zawsze lepsza bywa.

autor: Przysłowie


Wielkie umysły rządzą światem. Wielkie serca go zbawiają.

autor: Autor nieznany


A great statesman, like a good housekeeper,
knows that cleaning has to be done every morning

wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu,
wie, że czystkę trzeba robić codziennie.

autor: Autor nieznany


Jednej woli jednemu trzeba przedsięwzięciu
Lepszy jeden wódz głupi niż mądrych dziesięciu

autor: Adam Mickiewicz


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -