Motyw: władza/polityka - cytaty


Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a
Aludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, (...)
Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.

autor: Jan Kochanowski


Kto chce rządzić winien słyszeć i nie słyszeć, widzieć i nie widzieć.

autor: Autor nieznany


Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą.

autor: Autor nieznany


Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.

autor: Autor nieznany


Nawet dobre ustawodawstwo nie wystarczy aby zmienić społeczeństwo.

autor: Autor nieznany


A politician divides mankind into two classes:
tools and enemies

polityk dzieli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów.

autor: Autor nieznany


Niejednego głupca chroni jego urząd.

autor: Autor nieznany


All political parties die at last of swallowing their own lies

wszystkie partie polityczne umierają w końcu zatrute własnymi kłamstwami.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -