władza/polityka - cytaty

Motyw: władza/polityka - cytaty


Pedibus in sententiam ire

głosować nogami
(w senacie rzymskim).

autor: Autor nieznany


Nikt nie może długo zachować władzy opartej na gwałcie.

autor: Autor nieznany


Quod licet Jovi, non licet bovi

co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.

autor: Autor nieznany


My bez polityki nie potrafimy się nawet przeżegnać.

autor: Autor nieznany


Jeśli kto władzę cierpi, nie mów, że jej słucha;
Bóg czasem daje władzę w ręce złego ducha.

autor: Adam Mickiewicz


Pan każe, sługa musi.

autor: Adam Mickiewicz


Umysł spokojny, nieżądny wiela,
Doświadczonego miłość przyjaciela,
Lutnię rozkoszną, to kiedy posiadam,
Gdy umiem sobą, całą ziemią władam.

autor: Adam Naruszewicz


Reformatorzy są wyrzutem społeczeństwa, w którym żyją.

autor: Alberto Moravia


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -