Motyw: wolność - cytaty


Wolna myśl, jedyna rozkosz u człowieka.

autor: Przysłowie


O wolności! Ileż zbrodni popełnia się w twoim imieniu!

autor: Jeanne-Manon Roland de la Platiere


Człowiek urodził się wolny, a wszędzie jest w kajdanach.

autor: Jean Jacques Rousseau


Lepszy w wolności kęsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki.

autor: Adam Mickiewicz


Życia w wolności wart tylko ten, kto sobie umie ją wywalczyc na każdy dzień.

autor: Autor nieznany


Wolność wtedy ma pełną wartość ludzką, gdy zostaje wywalczona i gdy zależna jest od ryzyka i decyzji każdego, nie zaś gdy otrzymuje się ją w szkole jako przepis. Swoboda, która stała się instytucją, traci wartość wolności, staje się tylko higieną. W dodat

autor: Zygmunt Kałużyński


Wolność to prawo do czynienia wszystkiego, co jest dozwolone przez prawo.

autor: Charles Louis de Secondat Montesquieu


Zawsze kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -