wolność - cytaty

Motyw: wolność - cytaty


Równość, Ojczyzna, Wolność są znane mamidła,
Którymi głupich łudzą, ślepych wiodą w sidła,
Ażeby za pomocą zwiedzionych posługą
Mogli wznieść się nad pierwszą, mogli złupić drugą.

autor: Kajetan Koźmian


Nigdy nie będzie postępowym coś, co nie wyrasta z ludzkiej wolności i moralnego współdziałania.

autor: Karel apek


Lud zaczyna od swobody, a kiedy swoboda się ustali, wtedy sięga po dochody.

autor: Karol Hubert Rostworowski


Wszyscy jesteśmy więźniami, ale jedni siedzą w celach z oknami, inni w celach bez okien.

autor: Khalil Gibran


Tylko na pojęciu "porządku" może spoczywać pojęcie "wolności".

autor: Klemens Metternich


Naucz się zachowywać obojętność wobec fałszywych sądów o tobie. Bez takiej obojętności człowiek nie może być wolny.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Wolność polega na świadomym i dobrowolnym wyborze dobra. Wolność to nie moc czynienia tego, co chcemy, lecz prawo bycia zdolnym do czynienia naszej powinności.

autor: Lord Acton


Nie jest wolnym ten, kto nie jest panem samego siebie.

autor: Matthias Claudius


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -