Motyw: wojna - cytaty


Daring ideas are like chessmen moved forward:
they may be beaten but they start a winning game

śmiałe idee są jak pionki w szachach:
mogą być zbite, ale rozpoczynają zwycięską partię.

autor: Autor nieznany


W czasie najdłuższego nawet pokoju
nie wygłasza się tylu bredni i fałszów,
co podczas najkrótszej wojny.

autor: Autor nieznany


Giną zawsze inni, bo gdy giniemy my, nie ma już innych.

autor: Autor nieznany


Gladiator in arena consilium capit

gladiator decyduje dopiero na arenie.

autor: Autor nieznany


Oculum pro oculo, dentem pro dente

oko za oko, ząb za ząb.

autor: Autor nieznany


Peace comes not from the absence of conflict
but from the ability to cope with it

pokój wynika nie z braku konfliktu,
ale z możliwości jego przezwyciężenia.

autor: Autor nieznany


Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówił prawdę.

autor: Adolf Hitler


Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej,
ale czwarta będzie na maczugi.

autor: Albert Einstein


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -