Motyw: wojna - cytaty


Wszystkie zawierane pokoje - to są tylko ferie wojenne.

autor: Alojzy Żółkowski Fortunat


Zabijajcie ich wszystkich, Bóg rozpozna swoich.

autor: Amalric Arnaud


Jeżeli nie chcesz mieć swego udziału w klęskach, nie będziesz go miał również w zwycięstwach.

autor: Antoine de Saint - Exupry


Nie mniejszą wagę ma zwycięstwo odniesione przez plan wodza niż mieczem.

autor: Juliusz Cezar


Wojna domowa: w imię narodu wybijemy samych siebie.

autor: Autor nieznany


Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było.

autor: Autor nieznany


Pokój jest wytchnieniem miedzy dwoma kataklizmami.

autor: Autor nieznany


Na to, aby ścinać cudze głowy, nie trzeba mieć wiele oleju we własnej.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -