Motyw: wojna - cytaty


Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój.

autor: Na 2,1


Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska, innej nie chcę.

autor: Henryk Sienkiewicz


Ociec, prać? - Prać!

autor: Henryk Sienkiewicz


Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia.

autor: Heraklit z Efezu


Armaty czynią nas silnymi, masło tylko tłustymi.

autor: Hermann Goering


Błogosławiony ten, który żyje w pokoju. Nie ma na ziemi większego szczęścia.

autor: Matthias Claudius


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -