Motyw: szczęście - cytaty


Największym szczęściem myślącego człowieka jest pogłębienie tego co można pogłębić i z pokorą przyjąć to czego pogłębić nie można.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Po większej części w nieszczęściu przyjaciele stają się nieprzyjaciółmi.

autor: Juliusz Cezar


Prawdziwy przyjaciel wnosi więcej w nasze szczęście niż tysiąc wrogów w nasze nieszczęście.

autor: Marie von Ebner - Eschenbach


Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć.

autor: Michel Quoist


Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Szczęście - tutaj nie da się nic zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo.

autor: Phil Bosmans


Za szczęściem wszystko idzie.

autor: Przysłowie


Przyjaciele ze szczęściem idą.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -