Motyw: samotność - cytaty


Człowiek nie jest stworzony aby żył sam, ale żeby był usłużny drugim.

autor: Michał Wiszniewski


He that is pleased with solitude
must be either a wild beast or a god

ten, kto cieszy się z samotności,
musi być albo dziką bestią, albo bogiem.

autor: Autor nieznany


Nikt nie jest wyspą.

autor: John Donne


Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co...

autor: Maria Skłodowska - Curie


Solitude affects some people like wine;
they must not take too much of it,
for it flies to the head

samotność działa na niektórych ludzi jak wino;
nie powinni zażywać jej zbyt wiele,
bo im uderza do głowy.

autor: Autor nieznany


Love is the only way out of solitude

miłość to jedyne wyjście z samotności.

autor: Autor nieznany


Samotność mędrców mistrzyni.

autor: Adam Mickiewicz


Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się zawsze samotność.

autor: Peter Lippert


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -