samotność - cytaty

Motyw: samotność - cytaty


Non est bonum esse hominem solum

nie jest dobrze człowiekowi być samemu.

autor: Autor nieznany


A bore deprives you of solitude without providing you with company

nudziarz pozbawia cię samotności,
nie zapewniając towarzystwa.

autor: Autor nieznany


Meteoryty: jedyne naprawdę obce ciała na Ziemi.

autor: Julian Tuwim


Droga człowieka do Boga - na tym najbardziej stromym odcinku - nazywa się: samotność.

autor: Peter Lippert


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -