samotność - cytaty

Motyw: samotność - cytaty


Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą

autor: Jos Ortega y Gasset


Samotność – mędrców mistrzyni

autor: Adam Mickiewicz


Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale, chociaż sam mógłby wykopać swój grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa

autor: James Joyce


Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią najlepszych poczynań

autor: Michał Choromański


Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa

autor: Erich Remarque


Solitude is fine when you are at peace with yourself
and have something definite to do

samotność jest piękna, kiedy jesteś w zgodzie z samym sobą
i masz coś konkretnego do roboty.

autor: Autor nieznany


Każdy z nas nosi w sobie jakieś okaleczenie i jakąś ranę. Jest to rana naszej własnej samotności, od której usiłujemy uciec za pomocą wzmożonej działalności, telewizji i tysiąca innych rzeczy.

autor: Jean Vanier


Skroś naszej samotności
jak złe wino cierpkiej,
skroś z tęsknot i adwentu uplecionej nocy idziemy szukać w mrozie, prostacy i mędrce
kwiatu ubóstwa - Miłości.

autor: Kazimierz Piekut


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -