bieda/bezdomność - cytaty

Motyw: bieda/bezdomność - cytaty


Pszenica w bławacie? gospodarz w szkarłacie, pszenica w maku? gospodarz w kubraku, pszenica w rumianku? bywaj zdrów, kochanku.

autor: Przysłowie


The more help man gets in his garden,
the less it belongs to him

im więcej pomagają człowiekowi w jego ogrodzie,
tym mniej ten ogród należy do niego.

autor: Autor nieznany


Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo nie kochanym, przez wszystkich opuszczonym.

autor: Matka Teresa z Kalkuty


Chleb dla mnie - to sprawa materialna. Chleb dla drugich - to już sprawa duchowa.

autor: Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew


Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie, kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

autor: Mt 13,12


To recommend thrift to the poor is both grotesque and insulting

Zalecać oszczędność ubogim to groteskowe i oburzające.

autor: Oscar Wilde


Ambicja to ostatnie schronienie bankruta.

autor: Oscar Wilde


Żywot szczęśliwemu krótki, nędznemu długi.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -