bieda/bezdomność - cytaty

Motyw: bieda/bezdomność - cytaty


Gdzie króluje nienawiść, nie może żyć cnota, ani gdzie panuje ubóstwo, wolność.

autor: Miguel Cervantes de Saavedra


Gdy jestem głodny, jest to problem materialny;
gdy ktoś inny głoduje, jest to problem duchowy.

autor: Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew


Jak wędrownik tym lepiej idzie, im lżejszy jego tobołek, tak w wędrówce życia ten szczęśliwszy, kto ubóstwem się podpiera i nie stęka pod ciężarem bogactw.

autor: Minucjusz Feliks


How glorious it is,
and also how painful,
to be an exception

jak wspaniale,
i jednocześnie jak boleśnie,
jest być wyjątkiem.

autor: Autor nieznany


Poezja to skok. Skok barbarzyńcy, który poznał Boga.

autor: Julian Tuwim


Ubóstwo nie jest rzeczą wspaniałą ani godną zazdrości, chyba że ktoś znosi je dobrowolnie dla życia wiecznego.

autor: Klemens Aleksandryjski


Nie my kochamy biednych, lecz Chrystus; Chrystus kocha ich przez nas, ponieważ chce być cieleśnie blisko nich.

autor: Matka Teresa z Kalkuty


Dwa tylko są rody na świecie [...] tych, co mają i tych, co nie mają.

autor: Miguel de Cervantes Saavedera


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -