Motyw: młodość - cytaty


Ze wszystkich uczuć, które są w stanie poruszyć rozumnego osobnika, jest cześć i hańba. Jeśli więc potrafimy wpoić w młodzież miłość dobrej sławy i dać jej pojęcie wstydu i hańby, to zaszczepimy w niej potężne uczucie, które ją bezustannie prowadzić będzi

autor: John Locke


To nieszczęście, że tak mały odstęp dzieli nas,
gdy jesteśmy zbyt młodzi, od czasu,
gdy jesteśmy zbyt starzy.

autor: Charles Louis de Secondat Montesquieu


W młodości szukamy wierzchołków, na starość korzeni.

autor: Marierose Fuchs


Starość we wszystko wierzy.
Wiek średni we wszystko wątpi.
Młodość wszystko wie.

autor: Oscar Wilde


Młodym ludziom wydaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni.

autor: Oscar Wilde


To win back my youth there is nothing I wouldn`t do except
take exercise, get up early, or be a useful member of community.

Zrobiłbym wszystko, aby odzyskać swoją młodość,
z wyjątkiem gimnastyki, wczesnego wstawania i bycia użytecznym członkiem ws

autor: Oscar Wilde


Młodość uśmiecha się bez powodu.

autor: Oscar Wilde


Płakał ojciec, że stary; płakał syn, że młody.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -