dom - cytaty

Motyw: dom - cytaty


Każde pokolenie ulepszało swój dom w imię własnych ideałów, za które następne generacje musiały nieraz wiele płacić

autor: Jalu Kurek


Nie ma chyba rzeczy obojętniejszej niż dom, w którym się kiedyś mieszkało, i wiara, którą się straciło. Dom nadal stoi mimo iż dawny mieszkaniec zamienił się w włóczęgę, wiara dalej żyje w sercach innych ludzi

autor: M. Kuncewiczowa


Żona uczciwa ozdobą mężowi
I najpewniejszą podpora domowi.

autor: Jan Kochanowski


Home is the place where, when you have to go there,
they have to take you in

dom to miejsce, gdzie muszą cię przyjąć,
kiedy ty musisz tam pójść.

autor: Autor nieznany


Kto się wszędzie czuje jak w domu, nigdzie nie jest u siebie.

autor: Przysłowie rosyjskie


My house is my castle

mój dom jest moją twierdzą.

autor: Autor nieznany


Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

autor: 2 Kor 5,1


Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.

autor: Jules Henri Poincar


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -