konflikt pokoleń - cytaty

Motyw: konflikt pokoleń - cytaty


Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnie na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele(…)
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi –
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnośc

autor: Adam Asnyk


Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.

autor: Juliusz Słowacki


Wychowanie jest zorganizowaną obroną dorosłych przeciwko młodym.

autor: Mark Twain


Modern age: when girls wear less in the street
than their grandmothers did in bed

nowoczesność: kiedy dziewczyny mają na sobie mniej na ulicy,
niż ich babki miały w łóżku.

autor: Autor nieznany


Młodsze pokolenie jest filarem, starsze - przęsłem.

autor: John Steinbeck


Nasze pokolenie będzie musiało okazać skruchę nie tylko za pełne nienawiści słowa i czyny ludzi złych, ale przede wszystkim za przerażające milczenie ludzi dobrych.

autor: Martin Luther King


Moja cywilizacja, która niegdyś rozpłomieniała apostołów, poskramiała gwałtowników, niosła wolność ludom niewolników, dziś nie potrafi już ani zapalać, ani nawracać.

autor: Antoine de Saint - Exupry


Wychowywać to znaczy uczynić niewrażliwym na telewizję.

autor: Marshall McLuhan


strona:   - 1 -  - 2 -